VÝSLEDKY ZÁPISU

Výsledky zápisu pro školní rok 2024/2025 naleznete níže: 

ZDE

Kritéria pro přijetí do MŠ

Informace o zveřejnění výsledků

Potvrzení o přijetí informací 

Základní škola a Mateřská školu Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace

Zápis pro školní rok 2024/2025 do mateřských škol

spadajících pod základní školu proběhne

14. 5. 2024 od 10 do 17 hodin.

Zápis se bude konat

bez přítomností dětí ve sborovně

hlavní budovy Základní školy v Bílovci na Komenského ulici, č. p. 701/3.

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s platnými právními předpisy prezenční formou.

 

K žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání si prosím připravte:

 • rodný list dítěte,
 •  občanský průkaz nebo pas zákonného zástupce dítěte
 • potvrzení lékaře,
 • že vaše dítě může v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, do mateřské školy nastoupit (netýká se dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné)
 • Potvrzení o trvalém pobytu
 •  dítěte nebudete dokládat. Seznam dětí s trvalým pobytem v Bílovci bude škole předán obcí.
 • v případě cizinců, potvrzení o trvalém pobytu
 • v případě dětí, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině – vízový doklad dítěte, místo pobytu, doklad o oprávnění dítě zastupovat

Kritéria,

 podle kterých budeme v letošním školním roce děti přijímat, jsou vyvěšena v MŠ a na www stránkách školy.

 

Upozorňujeme všechny rodiče na tyto důležité informace:

 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší tří let nemá na přijetí do MŠ právní nárok.
 • Povinnost plnit předškolní vzdělávání od 1. 9. 2024 mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 pěti let.
 • Zákonní zástupci pětiletých dětí musejí přihlásit dítě k zápisu do mateřské školy. Tyto děti budou přijímány přednostně.
 • Oddělení MŠ budou naplňována do počtu 24 dětí.

Pro hladký průběh zápisu je nutno vyplnit online

Žádost o přijetí (elektronická přihláška)

na odkaze, který bude zveřejněn včas na webových stránkách školy a jednotlivých MŠ. V případě, že nemáte možnost vyplnit přihlášku elektronicky, vyplníte žádost u zápisu.

 

Před zápisem proběhnou v jednotlivých mateřských školách Dny otevřených dveří pro rodiče s dětmi.

 

MŠ Zahradní a MŠ Svobodova – 29. dubna 2024 od 10 do 16 hodin

MŠ Bravinné a MŠ Stará Ves – 30. dubna 2024 od 10 do 16 hodin
Elektronickou přihlášku najdete na tomto odkaze - https://msbkom.edupage.org/register/
odkaz bude přístupný od 7. 5. 2024

Po vyplnění všech údajů budete moci Elektronickou přihlášku vytisknout a přinést ji na zápis.

Pokud nemáte přístup k internetu nebo tiskárnu, lze elektronickou přihlášku vyplnit a podepsat přímo ve škole v den zápisu 14. 5. 2024 od 10 do 17 hod.