Schůzka pro rodiče předškoláků 

Schůzka pro rodiče všech předškoláků z MŠ Zahradní proběhne v pondělí 25. 9.  2023 v 15:30 hod. Hostem na této schůzce bude speciální pedagog Mgr. Hana Schindlerová ze ZŠ Komenského Bílovec.
Prosíme, pokud možno bez dětí. Děkujeme za pochopení.

Kdo je předškolák? Dítě které do 31. 8. 2023 dosáhlo 5 let věku.
Terezie Sokolová, vedoucí učitelka MŠ Zahradní      Aktuality                                                                                                                                     JídelníčekFotky 

Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Úplata za školné pro školní rok 23/24

Proč k nám ?

2 Třídy

Děti jsou souměrně rozděleny do heterogenních tříd a vzdělávání je přizpůsobeno všem jednotlivým věkovým kategoriím.

54 Dětí

Kapacita naší školky je 54 dětí. Záleží nám na každém z nich. 

1 800 m2 Zahrady

Na zahradu jsme velmi pyšní, trávíme tam mnoho času a pěstujeme ovoce a zeleninu.

Troška učení

Děti vzděláváme především hrou, podněcujeme přirozenou zvědavost.

Spusta zábavy

Školka musí být pro děti hlavně zábava, žádný problém není nepřekonatelný a hlavní je úsměv. 

Pedagogický tým

TŘÍDA KŘEMÍLKŮ         - Terezie Sokolová - terezie.sokolova@zsbkom.cz
                                      - Veronika Kleinová - veronika.kleinova@zsbkom.cz
TŘÍDA VOCHOMŮREK   - Mgr. Michaela Mikušová - michaela.mikusova@zsbkom.cz 
                                      - Lucie Kolářová - lucie.kolarova@zsbkom.cz

 

Charakteristika MŠ

Naše mateřská škola spadá pod jeden právní subjekt, ke kterému patří také další 3 mateřské školy. Mateřské školy na Zahradní ulici a Svobodově ulici jsou mateřskými školami městskými, mateřské školy v Bravinném a ve Staré Vsi jsou jednotřídními mateřskými školami na vesnici.

Naše MŠ patří pod ředitelství ZŠ a MŠ Bílovec Komenského ul. odkud se také pro mateřskou školu dováží ze školní jídleny strava. Zřizovatelem je město Bílovec.

Budova, okolí MŠ

Budova MŠ si zachovala svou původní podobu do dnešní doby. Navzdory své poloze v centru města se MŠ nachází v klidném prostředí a to především díky rozlehlé a dobře vybavené zahradě se vzrostlou zelení, která ji obklopuje.

Kapacita: 54 dětí- děti jsou rozděleny do dvou heterogenních tříd.

Provoz: 6:00- 16:15 hodin

Koncepce MŠ

Vychází ze specifických potřeb dětí, z dokonalé znalosti jejich individuálních schopností a ze znalosti sociálního prostředí rodin dětí, které do MŠ přicházejí. Na prvním místě jsou zohledňovány vývojové zvláštnosti věku, které rozvíjíme přiměřeným způsobem po stránce sociální, fyziologické, kognitivní, sociální a emociální. Tato vývojová hlediska jsou v plné míře respektována.

Vzdělávací program vychází z cílů a oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a má název:

„ JAK KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA POZNÁVALI SVĚT.“Kontakt

 
Adresa

Zahradní 532/29

Bílovec

74301

Česko

 
Email
 
Telefon