Prázdninový provoz


Vážení rodiče,

vzhledem ke stávajícímu uzavření mateřských škol proběhne přihlašování dětí na prázdninový provoz dle následujících pokynů:

 Přihlásit se můžete osobně, e-mailem, zasláním SMS zprávy nebo telefonicky na telefonní číslo 733 180 921, 733 521 839:

  1. V případě, že máte zájem o umístění Vašeho dítěte na prázdninový provoz ve své kmenové mateřské škole – MŠ Zahradní – nahlaste tuto skutečnost osobně, napište na e-mail MŠ nebo SMS zprávou. Uveďte jméno dítěte a termín docházky

  2. V případě, že máte zájem o umístění Vašeho dítěte na prázdninový provoz v dalších mateřských školách (MŠ Svobodova, MŠ Wolkerova), využijte formulář – Žádost o přijetí do náhradní mateřské školy o prázdninách. Vytiskněte si jej, vyplňte, podepište a zašlete na e-mail naší MŠ nebo přineste do MŠ osobně.


Přihlašování bude probíhat od 9. 5. 2022 do 13. 5. 2022.  

Částky za prázdninový provoz:

MŠ Svobodova, MŠ Zahradní – úplata: 19,-/den za měsíc červenec a 16,-/den za měsíc srpen

                                                  – stravné: 37,- (40,- 7leté dítě)

MŠ Wolkerova – úplata: 19,- /den

              – stravné: 38,-/den (40,- 7leté dítě)

Přijímání se týká pouze dětí, které se v daném školním roce již vzdělávají v některé z mateřských škol ve spádové oblasti Bílovec a na období letních prázdnin budou žádat o přijetí na jinou mateřskou školu, než na které se vzdělávají v průběhu školního roku.

O přijetí bude rozhodovat věk žadatele. Podle věku bude žadatel zařazen do seznamu, v němž na prvním místě bude vždy uvedeno nejstarší dítě. Děti budou přijaty do výše kapacity dané mateřské školy.

Nejpozději do 20. května 2022 bude zveřejněn seznam žadatelů o prázdninový provoz a informace o výši úplaty za vzdělávání a stravu za období červenec – srpen.


V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, které Vám zašle daná MŠ formou SMS zprávy nebo e-mailem na adresu uvedenou zákonným zástupcem.

Součástí seznamu budou také termíny, kdy lze osobně stravné a školné uhradit.

Zákonný zástupce žadatele musí zaplatit úplatu za vzdělávání a stravu do 27. května 2022. 

Zveřejnění rozhodnutí o přijetí na prázdninový provoz bude nejpozději dne 13. 06. 2022. 

V případě, že zákonný zástupce žadatele neuhradí úplatu za vzdělávání a stravu do daného termínu, bude jeho místo postoupeno náhradníkovi uvedenému v seznamu žadatelů.
V Bílovci dne 25. 4. 2022                                                             Mgr. Hana Bajnárková, ředitelka školy


Směrnice - Prázdninový provoz

Žádost o přijetí do náhradní MŠ o prázdninách