Informace pro Rodiče

Prozovní doba školky

po – pá 6.00 – 16.15 hod.
Děti se scházejí do 08:00, poté se budova uzamyká.

Omlouvání dětí

mob.: 733 180 921
mob.: 733 521 839

Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit den předem do 13:00 hod.v mateřské škole. V pondělí se oběd nedá odhlásit, pokud bude dítě např.náhle nemocné.

Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů od 11:00-11:15 hod. (platí pouze v první den nepřítomnosti). 


Co si vzít do MŠ

pevnou obuv na přezutí, pohodlné oblečení + náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko, náhradní kalhoty/legíny) pyžamo (pro děti, které budou ve školce odpočívat po obědě),
 oblečení na pobyt venku vhodné do daného počasí
gumáky, boty na zahradu

Před nástupem do školky

Potvrzení lékaře, vyplnění evidenční list podepsaný oběma zákonnými zástupci
Přihlášku ke stravování
Seznámit se se školním řádem, vyhláškou o úhradě za předškolní vzdělávání.                               Vyplněný dotazník o dítěti.

Úhrada za předškolní vzdělávání

se provádí bezhotovostně od 1. do 15. v daném měsíci.

Informace potřebné k úhradě
částka:                             500,- Kč
číslo účtu:                       3001033801/0100
konstantní symbol:        0558  
variabilní symbol:           má každé dítě přiděleno (na nástěnce v budově mš)
(neplatí pro předškoláky, odročené děti a rodiny pobírající částky v hmotné nouzi),
V případě osvobození od úplaty z důvodu pobírání sociálních dávek je ZZ povinen podat si
písemnou žádost ředitelce ZŠ (zprostředkuje MŠ) a doložit každý měsíc nejpozději do 15. potvrzení Pracovního úřadu

Úhrada za stravné

Hradí se formou inkasa na účet školy na měsíc nadcházející, úhrada
musí být proveden nejpozději do 15. dne v měsíci, podrobnosti odhlašování jsou uvedeny ve školním řádu

Nepravidelné platby

Vybíráme v hotovosti v průběhu měsíce na úhradu kulturních představení, výletů, vzdělávacích
programů, pobytu v solné jeskyni, předplavecký výcvik (jen předškoláci) apod.

Podmínky stravování

Aktuální jídelníček

Stravování v MŠ upravuje Vyhláška MŠMT č.107/2005, která stanoví, za jakých podmínek se žáci stravují. Též určuje spotřebu vybraných druhů potravin na jednoho strávníka ( průměrně v gramech na jeden den).

Strava se pro mateřskou školu dováží z centrální jídelny Základní školy v Bílovci na ulici Komenského. Přepravuje se v nerezových várnicích s  omyvatelným obalem. Převoz je prováděn autem, které je k tomu určeno. Skladba jídelníčku dětí odpovídá požadavkům na plnohodnotnou a vyváženou stravu. Děti mají denně ovoce nebo zeleninu (v podobě salátů nebo tepelně zpracovanou). Děti nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby alespoň ochutnaly pro ně neznámé pokrmy. Při jídle je důležitá pohodová atmosféru, děti se mohou spolu tiše bavit, pomalejší děti mají na jídlo dostatek času.

Ve třídách je na určeném místě celý den k dispozici čaj nebo šťáva, děti se obsluhují samy a mohou se kdykoliv napít.

Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit den předem do 13:00 hod.v mateřské škole. V pondělí se oběd nedá odhlásit, pokud bude dítě např.náhle nemocné.

Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů od 11:00-11:15 hod. (platí pouze v první den nepřítomnosti).    

Ve školní jídelně se jídelníček sestavuje v souladu s parametry spotřebního koše, které jsou dány vyhláškou, ve které je přesně stanoveno, kolik by děti měly zkonzumovat zeleniny, ovoce, luštěnin, ryb, tuku, cukru apod. Při nedodržení se vystavuje jídelna postihu.

Ceny stravného žáků MŠ dle věkových kategorií:

Děti v MŠ (3-6 let)
50,- celodenní
41,- polodenní

Přesnídávka - 11,- Kč
Oběd - 30,- Kč
Svačina - 9,- Kč

7 letí
55,- celodenní
45,- polodenní

Přesnídávka - 12,- Kč
Oběd - 33,- Kč
Svačina - 10,- Kč