Nástup do školky

Před nástupem do MŠ je rodič povinen odevzdat v MŠ:


  • Vše dostanete u první schůzky rodičů před nástupem do MŠ
  • vyplněný evidenční list podepsaný oběma zákonnými zástupci
  • přihlášku ke stravování
  • seznámit se se školním řádem, vyhláškou o úhradě za předškolní vzdělávání a další dokumentací MŠ
  • vyplněný dotazník o dítěti