Nástup do školky

Před nástupem do MŠ je rodič povinen:


  • odevzdat vyplněný evidenční list podepsaný oběma zákonnými zástupci
  • odevzdat vyplněnou přihlášku ke stravování
  • vyplnit dotazník o dítěti
      Vše dostanete u první schůzky rodičů před nástupem do MŠ

    Dále se seznámit se školním řádem, vyhláškou o úhradě za předškolní vzdělávání a další dokumentací MŠ